הקודם
הבא
חתום ושלח
  • נא להוסיף את חתימתך על משטח זה המאשרת שכל הפרטים שמולאו מלאים ונכונים
  • אפשר לצייר את החתימה בעזרת העכבר
  • למחיקת החתימה והתחלה מחדש, יש ללחוץ על 'נקה' בתחתית המשטח
  • לחזרה לטופס ללא שליחה, יש ללחוץ על 'חזור' בתחתית המשטח
  • לסיום ושליחת הטופס יש ללחוץ על 'שלח'